بسم اللّه
21 Sep 2019
Picture
Details
general.info-qr
Titleماه حسین (عباس علیه السلام )
Authorخورشید حسنوند
Post on1395/10/30
Descriptionچشم كردند حسودان قمرم را، چه كنم؟ اين بلايي كه غم آورده سرم را، چه كنم؟
general.info-tags #طریق_الحسین
Download

Comments