بسم اللّه
21 Sep 2019
Picture
Details
general.info-qr
Titleمشق عاشورا
Authorطاهره حسن پور
Post on1395/10/30
Descriptionعاشورا را به حالت سمبولیک از نگاه یک کودک به تصویر کشیده ه ام
general.info-tags معرفی_جایگاه_امام_حسین(ع)
Download

Comments