بسم اللّه
21 Sep 2019
Picture
Details
general.info-qr
Titleمسیر عاشقی
Authorطاهره حسن پور
Post on1395/10/30
Descriptionردپای یک زایر را به تصویر کشیدهام کا در نهایت به اسمان متصل میشود
general.info-tags #پیاده_روی_اربعین
Download

Comments