بسم اللّه
26 Aug 2019
Picture
Details
general.info-qr
Titleهیهات منا الذله
Authorجواد یوسفی
Post on1394/10/01
Descriptionجمله زیبای هیهات منا الذله بر اساس تایپو گرافی طراحی پوستر گردید
general.info-tags
Download

Comments

حمید (1394/10/01) بسیار زیبا بود..به نظرم تا اینجا باید برگزیده اول سوگواره در بخش پوستر باشد