بسم اللّه
21 Sep 2019
Video
general.loading
Details
general.info-qr
Titleتحلیل فلسفه سیاسی پیاده روی اربعین
Authorمحمد دلیری گل
Category
Post on1395/11/01
Descriptionدر این کلیپ به تحلیل فلسفه سیاسی پیاده روی اربعین میپردازیم تا زائران پیاده اربعین درک روشنی از هدف سیاسی این حماسه داشته باشند
general.info-tags #طریق_الحسین #مبلغ_اربعین_شویم #پیاده_روی_اربعین #اربعین_95 #جریان_سازی حضور_ملیت_ها_و_مذاهب مبارزه_با_استکبار امنیت_زوار بیداری_اسلامی
Download

Comments