بسم اللّه
16 Jun 2019
Video
general.loading
Details
general.info-qr
Titleمشارکت نوجوانان عراقی در پذیرایی از زائران اربعین حسینی
Authorامین جوانشیر
Category
Post on1395/10/16
Descriptionاین گزارش مستند با موبایل فیلم برداری شده و تدوین آن نیز در مسیر پیاده روی با موبایل به انجام رسیده و در شبکه های اجتماعی منتشر شده است
general.info-tags #طریق_الحسین #مبلغ_اربعین_شویم #پیاده_روی_اربعین #اربعین_95 حواشی_جذاب_اربعین_حسینی تشکر از مهمان نوازی و کرامت موکب داران حسینی
Download

Comments