بسم اللّه
عرض الفیدیو
general.loading
معلومات الاثر
general.info-qr
العنوانچهارده حرف چهارده زیبایی
المؤلفمصیب کوهی مشایخ
تصنیف الاثر
المشارکة فی1395/11/01
ملاحظات الاثرما رایت الا جمیلا : جمله حضرت زینب که در تاریخ درخشید این مستند به بررسی این اثر می
general.info-tags #طریق_الحسین #جریان_سازی مبارزه_با_استکبار
تحمیل الفیدیو

ألآراء